OK
پاد پارس دانش

داده ها و بازرسی سیگنال

پاد پارس دانش نتیجه هم افزایی توانایی ها و تجربه چندین ساله فعالیت گروهی از کارشناسان در شاخه های گوناگون مهندسی شامل عمران، برق و ابزار دقیق و مکانیک می باشد.

این شرکت با توجه به نیاز روز افزون به بهینه سازی و بهبود شرایط ایمنی و زندگی آماده ارائه خدمات در زمینه تهیه نقشه های مهندسی و محاسباتی، اجرا و نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش سیستم های اعلام حریق ،سامانه های هوشمند ساختمانی و ابزار دقیق است.

هدف حرفه ای پاد تهیه و تدوین یک پیشنهاد کار آمد و مهندسی شده با هزینه تمام شده مناسب برای پاسخگویی به نیاز های امروزی در حوزه های گوناگون است.


داده های تکنیکی

این شرکت با توجه به نیاز روز افزون به بهینه سازی و بهبود شرایط ایمنی و زندگی آماده ارائه خدمات در زمینه تهیه نقشه های مهندسی و محاسباتی، اجرا و نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش سیستم های اعلام حریق ،سامانه های هوشمند ساختمانی و ابزار دقیق است.